O programie

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

O programie

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;

  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni oraz przyjazdy specjalistów/ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polskiej uczelni;

  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Wysokość dofinansowania przyznanego uczelni będzie uzależniona od wyniku oceny jakościowej wniosku oraz dostępności środków. Po zakończeniu oceny jakościowej Narodowa Agencja uzgodni z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego sposób podziału dostępnych środków pomiędzy wnioskujące uczelnie.

Kraje partnerskie w podziale na regiony - konkurs wniosków 2017  - planowany budżet dla polskich uczelni

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić