Rekrutacja w projekcie IMPAKT

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Rekrutacja w projekcie IMPAKT

Sposób Rekrutacji do projektu IMPAKT

  • Aplikacja on Line poprzez stronę projektu http://www.impakt-asia.eu/apply Kandydaci musza założyć konto i uzupełnić wymagane pola.
  • Aplikacje oceniane są przez instytucje, do których zgłaszają się kandydaci
  • Następnie każda instytucja tworzy listę rankingową wszystkich osób, które do niej aplikowały.
  • Listy rankingowe wraz z oceną wszystkich aplikacji zostają przesłane do koordynatora projektu poprzez system informatyczny obsługujący projekt.
  • Następnie zbiera się Komitet oceniający aplikacje, w skład którego wchodzą reprezentanci wybranych uczelni wchodzących w skład konsorcjum.
  • Komitet dokonuje ostatecznej oceny i przyznaje stypendia kandydatom. Pod uwagę brane są również parytety ustalone na etapie przygotowywania projektu IMPAKT i zatwierdzone przez Operatora Programu Erasmus Mundus. Przy tworzeniu ostatecznej listy znaczenie mają między innymi: rodzaje mobilności, pochodzenie kandydatów (zrównoważone proporcje), grupy docelowe ( TG1, TG2, TG3).
  • Należy pamiętać, że każda uczelnia ma ograniczoną liczbę miejsc dla osób wyjeżdżających.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić